Betekenisvol inzicht in wat een leerling beweegt én motorisch kan in een stimulerend digitaal gymfolio.